messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
image แหล่งท่องเที่ยว
วัดป่าม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 695 บ้านศรีเวียงทอง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ที่ตั้งทั้งหมด 5 ไร่ 7 ตารางวา ทิศตะวันออกติดกับถนนซอย 27-1 ทิศใต้ติดกับซอย 27 และลำน้ำห้วยเวียง...
วัดศรีคำเวียง มีชื่อเดิมว่า “ วัดศรีก้ำ ” หรือ “ วัดหลวง ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีคำเวียง จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ต่อมาปีพุทธศักราช 2472 ได้มีครูบาศรีวิชัย เป็นเก๊า...
วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บ้านในเวียง เลขที่ 478 หมู่ที่ 2 ต.เวียง เ.วียงป่าเป้า จ.เชียงราย สังกัดมหานิกาย เป็นวัดร้างโบราณไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างวัด ประมาณปี พ.ศ.2572 เจ้าพญาเทพณรงค์ เจ้าพญาขันธ์เสมาบอดี...
วัดป่าแดง ตั้งอยู่เลขที่ 476 บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลากรเปรียญ กุฏิสงฆ์ 2 หลัง หอฉัน หอระฆัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 2...
วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย)
อาคารอำเภอหลังเก่า (ปัจจุบันเป็นศาลแขวงเวียงป่าเป้า)
วัดศรีสุทธาวาส
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดินวันเสาร์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ฝายน้ำล้นหลังเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
สระน้ำ OTOP ชมุชนในเวียง
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า