messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วัดป่าแดง ตั้งอยู่เลขที่ 476 บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลากรเปรียญ กุฏิสงฆ์ 2 หลัง หอฉัน หอระฆัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 2 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป 2 องค์ พระพุทธรูปต่างๆ 9 องค์ และเจดีย์ 1 องค์ วัดป่าแดงสร้างเมื่อ พ.ศ.2406 เดิมเป็นวัดร้างมีป่าไม้แดงขึ้นหนาแน่น มีครูบาอุตมะ กบพญาชัยวงศ์ ผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริมเริ่มก่อสร้าง ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดเจ็ดยอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภพันธ์ 2489
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า