เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สถิติ sitemap
วันนี้ 965
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

sentiment_very_satisfied ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญประชาชนลงทะเบียน แอปพลิเคชั่น ThaiD [10 กรกฎาคม 2566]
โครงการเทศบาลยิ้ม เคลื่อนที่พบประชาชน หมู่ 2 ชุมชนในเวียง [6 กรกฎาคม 2566]
โครงการเทศบาลยิ้ม เคลื่อนที่พบประชาชน หมู่ 1 ชุมชนหัวเวียง [4 กรกฎาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า [31 พฤษภาคม 2566]
พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษา " บัณฑิตน้อย" โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีการศึกษา 2565 [23 มีนาคม 2566]
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566 [10 มีนาคม 2566]
โครงการ 9 ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา warp To Nature เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs [10 มีนาคม 2566]
พิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน [9 มีนาคม 2566]
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรสตรีสัมพันธ์ "แม่ญิ๋ง เวียงป่าเป้าเกมส์" ประจำปี 2566 [8 มีนาคม 2566]
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ครบรอบ "2005 ปี [6 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 - 10 (ทั้งหมด 344 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่