เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 420
สัปดาห์นี้9,070
เดือนนี้32,009
ปีนี้384,108
ทั้งหมด729,805

sentiment_very_satisfied ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้รับการตรวจจากคณะกรรมการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [21 มิถุนายน 2565]
ต้อนรับคณะทำงานนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [17 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ.2565 [15 มิถุนายน 2565]
พิธีทำบุญสุสานบ้านกู่และทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว [14 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2565 [9 มิถุนายน 2565]
รอง ผวจ.เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [9 มิถุนายน 2565]
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 [9 มิถุนายน 2565]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า [9 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี [9 มิถุนายน 2565]
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อนายเมืองเวียงป่าเป้า ประจำปี 2565 [8 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 - 10 (ทั้งหมด 329 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายนิสิต​ ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 088-2518501
นายนิสิต​ ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 088-2518501
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล