เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

sentiment_very_satisfied ภาพกิจกรรม
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [19 ตุลาคม 2566]
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [18 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [18 ตุลาคม 2566]
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [17 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 [13 ตุลาคม 2566]
ออกตรวจการณ์ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน [4 ตุลาคม 2566]
ล้างถนนซอย 13 หน้าโรงพยาบาล เวียงป่าเป้า [4 ตุลาคม 2566]
ลงท่อระบายน้ำพร้อมกลบดินคืน ซอย 5/3 บ้านโป่งหนอง ชุมชนเวียงสาม [4 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญประชาชนลงทะเบียน แอปพลิเคชั่น ThaiD [10 กรกฎาคม 2566]
โครงการเทศบาลยิ้ม เคลื่อนที่พบประชาชน หมู่ 2 ชุมชนในเวียง [6 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 - 10 (ทั้งหมด 352 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่