messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder คำสั่ง รักษาราชการแทน
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 113
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 616/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 378
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 619/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 327
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 618/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 325
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 620/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 330
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 617/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 304
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า