เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สถิติ sitemap
วันนี้ 283
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : สุรสิทธิ์ | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file มาตรการ Do and Dont ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : สุรสิทธิ์ | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่