messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 12
มาตรการ Do and Dont ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
มาตรการ Do and Dont ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 59
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า