เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สถิติ sitemap
วันนี้ 299
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

folder คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
insert_drive_file ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 231 |
ชื่อเรื่อง: ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล    ชื่อไฟล์: fGfE3QtFri111156.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 626/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองการศึกษาให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1072 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 626/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองการศึกษาให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน    ชื่อไฟล์: eIRt63OMon35530.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 625/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 798 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 625/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน    ชื่อไฟล์: htCpHpWMon35507.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 619/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 630 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 619/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองช่าง    ชื่อไฟล์: HkltrBGMon34329.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 618/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 698 |
ชื่อเรื่อง: คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 618/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองคลัง    ชื่อไฟล์: Eed9LVzMon33934.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่