เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134
folder คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 626/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองการศึกษาให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 625/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 619/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 618/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 622/2564 เรื่อง มอบอำนาจของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 627/2564 เรื่อง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 513 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook