messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 269
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 626/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองการศึกษาให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 1126
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 625/2564 เรื่อง มอบอำนาจของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 841
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 619/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 657
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 618/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งในสังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 720
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 622/2564 เรื่อง มอบอำนาจของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 1174
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 627/2564 เรื่อง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 1418
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า