เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 27064
เดือนนี้19,104
ทั้งหมด452,797

folder ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุม
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า เรื่อง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศสภาเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า เรื่อง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง    ชื่อไฟล์: Vc1pINFMon23444.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5    ชื่อไฟล์: TnjTJNuFri14725.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5    ชื่อไฟล์: j6oWeqnFri93610.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5    ชื่อไฟล์: 8XnnNUMFri93352.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟัง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565    ชื่อไฟล์: Y05gOyGFri14408.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่