เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 150 |
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 23/3 ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 421 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 23/3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 431 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 23/3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 418 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 23/3 ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 484 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่