เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 418
เดือนนี้ 18,058
เดือนที่แล้ว 32,371
ทั้งหมด 139,921

folder กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง-อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ระเบียบ-กท.-การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทีี่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-3-พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ระเบียบ-กท.การจัดทำแผนพัฒนา-อปท.-พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ระเบียบพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ของ-อปท.-ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2561 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ-ของ-อปท.-ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547-และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ-อปท.พ.ศ.2541-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ี-3-พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook