messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ของสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ของสภาเทศบาลตำบลเวียงป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 161
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 153
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ของสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 298
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 267
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 314
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 89
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 282
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า