messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ระหว่าง 1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 27
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 171
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 164
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 177
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 117
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 136
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 103
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 119
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 109
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 126
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 105
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 114
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 128
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 128
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 111
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 549
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 487
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า