เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 27009
เดือนนี้19,104
ทั้งหมด452,797

date_range จดหมายข่าว
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์: aVG5WVNFri10121.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์: dtdIRZdFri10109.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์: HXeVrZXFri10055.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์: FeiSApeFri10039.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์: K7HsJ9xFri10026.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่