เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 454
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

date_range จดหมายข่าว
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2567 ( วันที่ 2 ม.ค. 2567 ไหว้พระพรหมและเจ้าที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2567 ( วันที่ 2 ม.ค. 2567 ไหว้พระพรหมและเจ้าที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า)
ชื่อไฟล์: MwqB4weTue43635.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2567 (วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2567 (วันที่ 1 มกราคม 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2567)
ชื่อไฟล์: gKd8LAaTue43136.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญประชาชนลงทะเบียน แอปพลิเคชั่น ThaiD poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญประชาชนลงทะเบียน แอปพลิเคชั่น ThaiD
ชื่อไฟล์: q260Q7YMon74233.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 (30 พ.ค. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 (30 พ.ค. 2566)
ชื่อไฟล์: UCIKHCSTue81515.jpg
photo จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (วันที่ 26 พ.ค.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ชื่อเรื่อง: จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (วันที่ 26 พ.ค.2566)
ชื่อไฟล์: EiFvRHNFri31512.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่