messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_circle ผู้บริหารเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายจำเนียร ปริมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 087-1857432
นายเล็ก ขุนแหลม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 089-9536353
นายดวงเนตร โยนิจ
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายสมเพชร วงษา
เลขานุการนายกเทศมนตรี

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า