เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152
account_circle ผู้บริหารเทศบาล
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายจำเนียร ปริมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายจำเนียร ปริมิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเล็ก ขุนแหลม เป็นรองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเล็ก ขุนแหลม เป็นรองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายดวงเนตร โยนิจ
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายดวงเนตร โยนิจ
ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook