messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 - มี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด-กองคลัง ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 59
รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
การรายงานผลการประเมินความเสี่ยง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 164
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 154
แผนบริหารความต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 468
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า