messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder คำสั่ง แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 615 / ๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 599
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 611/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 381
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 612/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 321
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 610/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักปลั poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 328
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 614/๒๕๖4 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองการศึก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 348
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 613/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 336
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า