messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder คำสั่ง การมอบอำนาจ
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 450/2565 เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการ ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติราช poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 160
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการ ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 138
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 297
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 271
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 291
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้าปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 268
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า