messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 24 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำห้วยบง หมู่ที่ 2-6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำห้วยบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 21 ทับ 1 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำห้วยบง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1ทับ1 หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9/1 เชื่อม ซอย 9/1.1 หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำห้วยบง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 20/1 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาบริการขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 10 และ ซอย 8.1 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคาดคอนกรีตลำห้วยบง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 13 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน หนงสือแบบฝึกหัด ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยบง หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างปรับปรุงทางเท้า คสล. รอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย39 หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย24/1 หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จำนวน 16 จุดพร้อม ระบบบันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.45-031 ซอย33 หมู่ที่1 ชุมชนหัวเวียง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.45-030 ซอย31 หมู่ที่10 ชุมชนศรีเวียงทอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยไปกำจัด เดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21/3.2.2 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในรูปแบบปฏิทินและวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอยไปจำกัด เดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาปฏิบัติงานสอนหนังสือในโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556- กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างเหมาปฏิบัติงานสอนหนังสือในโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556- กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
1 - 50 (ทั้งหมด 170 รายการ) 1 2 3 4

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า