messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder การจัดการความรู้ (KM)
แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร-KM poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 270
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 272
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 272
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 253
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวินัย. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 267
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 252
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 253
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยงยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 271
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า