เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 8
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

settings โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
insert_drive_file ผังโครงสร้างผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 167 |
ชื่อเรื่อง: ผังโครงสร้างผู้บริหาร    ชื่อไฟล์: JRojcpTMon112939.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ผังโครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 172 |
ชื่อเรื่อง: ผังโครงสร้างส่วนราชการ    ชื่อไฟล์: Y0QfHh0Mon21126.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 160 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ    ชื่อไฟล์: gcUMiIXMon20644.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
find_in_page ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ   ชื่อไฟล์: /index/add_file/
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่