เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 367
สัปดาห์นี้5,533
เดือนนี้32,342
ปีนี้388,104
ทั้งหมด737,398

วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย)
รายละเอียด : -วัดพระเจ้าหลวง (ม่อนพระเจ้าหลาย) ตั้งอยู่บนยอดดอยม่อนพระเจ้าหลาย บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ห่างจากถนนสายหลัก เชียงใหม่-เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 (เทศบาลตำบลแม่ขะจาน) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กม ลักษณะภูมิเทศเป็นยอดเขาที่ สูงกว่าเขาลูกอื่นๆ ในบริเวณนั้นมีซากเจดีย์โบราณ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เป็นจำนวนมาก ชางบ้านจึงเรียกเขาลูกนี้ว่า "พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย" เจดีย์อวงค์ปัจจุบันซ่ึงชำรุดทรุดโทรมไปตามกฏของธรรมชาติ อนิจจัง การบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่จาการร่วมร่วมใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า -เจดีย์องค์ใหม่ซ่ึงคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนมีมติเป็นเอกฉันท์พร้อมในกัน ประกอบพิธีผาติกรรม องค์พระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ โดยสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ลักษณะองค์เจดีย์แบบล้านนา ขนาดกว้าง 25 เมตร สูง 49 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 31,315,073 บาท ได้กำหนดวันที่ 5 ธันวาคม 2549 เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ ประกอบกับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นวันเริ่มก่อสร้างวางรากฐานขององค์เจดีย์จนมาถึงปัจจุบัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระยบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช -ประวัติความเป็นมาม่อนพระเจ้าหลาย พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย เป็นพระธาตุที่เก่าแก่นับประมาณเป็นพันกว่าปี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนสร้าง มีแต่ผู้คนได้เห็นพระบรมธาตุ ดวงแก้วใสสว่างเสด็จออกทุก วันโกณ วันพระ บนยอดเขาแห่งนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านพระครูยติวัตรวิมล เจ้าคณะอำเอเวียงป่าเป้า ได้นำคณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุองค์เก่าที่พังทลาย เมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัด ประเพณีบูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือน ๗ เป็นประจำทุกปีจนถึงบัดนี้ พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย มีความเป็นมาสลับซับซ้อน และอัศจรรย์หลายอย่าง คนโบราณเก่าแก่เล่าต่อกันมา ว่า ม่อนเขาลูกนี้มีถ้ำอัศจรรย์ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูป ทองคำศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาล พร้อมทั้งเครื่องประ ดับและของใช้สอยต่างๆ ของกษัตริย์เจ้าเมืองในสมัยก่อน ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อยามบ้านเมืองมีภัย ไม่สงบ พร้อมทั้งถวายไว้เป็นพุทธบูชาแก่พระบรมธาตุ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีก่อน พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ความหมายก็คือ เป็นพระธาตุเจดีย์ ที่มีพระพุทธรูปมากมายหลวงหลาย หมายถึงพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำมากมาย ภาษาเหนือ � กลาง คำว่า ม่อน หมายถึง เขา, หลาย หมายถึง มากมาย คนจึงเรียกชื่อว่า พระ ธาตุม่อนพระเจ้าหลาย สืบต่อกันมา ในยุคนี้ศีลธรรมเสื่อมถอยจากใจคนอย่างน่าเป็นห่วง ความโลภ ขาดคุณธรรม เกิดขึ้นอย่างรุนแรง พระธาตุถูกขุด เจาะทำลาย หาสมบัติของคนอธรรม มิจฉาชีพ จนพระธาตุเกือบล้มพังทลาย ป่าไม้ถูกทำลายในเขารัศมีพระธาตุ อันให้สายน้ำ ความสงบร่มเย็นมาก่อนพระ บรมธาตุดวงแก้วใสสว่างที่เคยเสด็จออกก็กลับวุ่นวาย ด้วยเหตุ แห่งศึลธรรมเสื่อมถอยนั้นเอง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายนิสิต​ ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 088-2518501
นายนิสิต​ ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 088-2518501
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล