messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วัดศรีคำเวียง มีชื่อเดิมว่า “ วัดศรีก้ำ ” หรือ “ วัดหลวง ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีคำเวียง จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ต่อมาปีพุทธศักราช 2472 ได้มีครูบาศรีวิชัย เป็นเก๊า และพ่อเจ้าน้อยสิงห์คำ-แม่เจ้าสุธรรมมา ทาอุปรงค์ ได้ปฏิสังขรขึ้นใหม่จนสืบเนื่องต่อมา วัดศรีคำเวียง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ทิศเหนือติดลำห้วยเวียง ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะ ทิศใต้ติดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดลำห้วยเวียง ลำดับเจ้าอธิการวัดศรีคำเวียง 1.พระปุ๊ 2.พระดวงดี อิฑวิชโย 3.พระบุญ 4.พระหนุน 5.พระนวล 6.พระอินสม อานนโท 7.พระคำบุญ สุรกโช 8.พระชื่น ปญญาธโร 9.พระบุญเป็ง กภากโร 10.พระเจริญ อคคปณโย 11.พระดวงเนตร ฐิตปุญโย 12.พระครูศิริพุทธิธาดา 13.พระสวัสดิ์ ภฑฑาจาโร พ.ศ. 2546 เจ้าอาวาส - ปัจจุบัน
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า