messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บ้านในเวียง เลขที่ 478 หมู่ที่ 2 ต.เวียง เ.วียงป่าเป้า จ.เชียงราย สังกัดมหานิกาย เป็นวัดร้างโบราณไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างวัด ประมาณปี พ.ศ.2572 เจ้าพญาเทพณรงค์ เจ้าพญาขันธ์เสมาบอดี ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ วัดศรีสุพรรณมีพื้นที่ตั้งวัด 1 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ทิศใต้ 55.35 เมตร จดที่ดินเอกชนทิศเหนือ 60.25 เมตร จดถนนทิศตะวันออก 40.58 เมตร จดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันตก 45.55 เมตร จดถนนใหญ่ ที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง การปกครอง ครูบาศรีธิ ครูบาปุ๊ ครูบาฮ้อ พระสิงห์แก้ว พระสม พระอินแหลง พระมูล พระจันทร์ หลวงพ่อนวล พระเฉิม พระบุญเติง พระอุ๊ด พระต๋าคำ พระอธิการบุญเริง ฐิตปุญโญ พระอนันต์ สุนทราจาโร
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า