เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 283
สัปดาห์นี้9,070
เดือนนี้32,009
ปีนี้384,108
ทั้งหมด729,805

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายจำเนียร ปริมิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีนายนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลป่าแงะ มาเป็นวิวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายนิสิต​ ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 088-2518501
นายนิสิต​ ส่งศรี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 088-2518501
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล