ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-3919 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง