ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ภัย หมายเลขทะเบียน 80-9805 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง