ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านกันแดดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง