ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถดัยเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-9225 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง