แบบฟอร์มการร้องเรียนบุคลากร
สังกัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลการร้องเรียน คู่มือการใช้งานระบบ E-services
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
สังกัด

เรื่องที่ร้องเรียน

เหตุผลประกอบการร้องเรียน
เนื่องจาก
มีความประสงค์
เบอร์โทรศัพท์


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ใส่ code: