ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ลงนามถวายพระพรออนไลน์
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เลือกข้อความ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางอุบลรัตน์ ส้มเขียวหวาน (7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:15)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายชาญณรงค์ ส้มเขียวหวาน (7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:15)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายศุทธิกร ส้มเขียวหวาน (7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:14)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางวรางคณา ช้างงาม (7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:55)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายอลงกรณ์ มานพ (7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:37)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นายประเสริฐ เทพวัน (7 กรกฎาคม 2564 เวลา 07:33)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : นางจุไรรัตน์ ตุ้ยปัน (6 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:04)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : อภิชาติ แก้วจำรัส (6 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:44)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : อภิชาติ แก้วจำรัส (6 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:27)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ : ศิริพร ใจอินต๊ะ (6 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:08)