เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 27133
เดือนนี้19,104
ทั้งหมด452,797

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายอิ่นคำ บุญศรี ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟัง ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่