เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 47846
เดือนนี้19,104
ทั้งหมด452,797

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรสตรีสัมพันธ์ "แม่ญิ๋ง เวียงป่าเป้าเกมส์" ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีณรงศ์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้มอบหมายให้นายจำเนียร ปริมิตร , นายเล็ก ขุนเหลม รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า นายสมเพชร วงษา เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชมชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรสตรีสัมพันธ์ "แม่ญิ๋ง เวียงป่าเป้าเกมส์" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่