เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

group ผู้บริหารเทศบาล

นายนิคม นามเสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายนิคม นามเสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายวีระจิต ชัยกันทะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายวีระจิต ชัยกันทะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเกรียงไกร ทิพย์ชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายเกรียงไกร ทิพย์ชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
นายคำปัน จี๋คำวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายคำปัน จี๋คำวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางกัญญริชา ทรงวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางกัญญริชา ทรงวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี