เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

account_circle กองคลัง

นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเกวลี แปงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสุธดาอร นาคเอี่ยม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางนิภาพร ริยาวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวสุปราณี อาธิเสนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางษิตากา ริยาคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางษิตากา ริยาคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน