เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

group สภาเทศบาล

นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายอิ่นคำ บุญศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายธวัช ถาวร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายธวัช ถาวร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
นายดวงเนตร โยนิจ
สมาชิกสภาฯ
นายดวงเนตร โยนิจ
สมาชิกสภาฯ
นายธวัช ธนะชัยขันธ์
สมาชิกสภาฯ
นายธวัช ธนะชัยขันธ์
สมาชิกสภาฯ
นางสาวสายสุนีย์ จับใจนาย
สมาชิกสภาฯ
นางสาวสายสุนีย์ จับใจนาย
สมาชิกสภาฯ
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาฯ
นายสุริโย เทพโพธา
สมาชิกสภาฯ
นายอุทัย ใจจาย
สมาชิกสภาฯ
นายอุทัย ใจจาย
สมาชิกสภาฯ
นายประเสริฐ เทพวัน
สมาชิกสภาฯ
นายประเสริฐ เทพวัน
สมาชิกสภาฯ
นายเฉลิม ทานศิลา
สมาชิกสภาฯ
นายเฉลิม ทานศิลา
สมาชิกสภาฯ
นางรัชนีกร วงษา
สมาชิกสภาฯ
นางรัชนีกร วงษา
สมาชิกสภาฯ