เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

account_circle สำนักปลัด

นายประธาน เทพสาร
ปลัดเทศบาล
นายประธาน เทพสาร
ปลัดเทศบาล
นายจักร์กริช พรหมเรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายจักร์กริช พรหมเรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายทนุชาพล นาคเอี่ยม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางวิรา นาคเอี่ยม
พนักงานวิทยุ
นางวิรา นาคเอี่ยม
พนักงานวิทยุ
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน อินธิยศ
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไร สมร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอุไร สมร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชาตรี นันทศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรสิทธิ์ กันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ใหม่ยานิจ
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายสถิตย์ ทะเรือน
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
นายอุดม อูปแก้ว
คนงานทั่วไป
นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นายจิรพงศ์ เหม็งทะเหล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)