เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เบอร์โทรในการติดต่อ 053-781665

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็ง ประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง " ยี่เป็ง "
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง "ยี่เป็ง" เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า แสดงเจตจำนงการบริการงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวี
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวอย่างเอกสาร online
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 16

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562